O knihe

Kniha Základy metódy projektového riadenia PRINCE2/ The Essence of the Project Management Method je schválená AXELOS ako držiteľom licencie PRINCE2® pre použitie pri školeniach a aj na reálne riadenie projektov. Je jediným referenčným zdrojom PRINCE2® v slovenskom jazyku. Kniha obsahuje výňatok najdôležitejčích informácií z oficiálneho manuálu “Managing Successful Projects with PRINCE2®”, ktorého hlavným posudzovateľom a mentorom je Colin Bentley, autor tejto knihy. Kniha je plne postačujúca na prípravu na certifikáciu PRINCE2 Foundation. V knihe nájdete popis všetkých princípov PRINCE2® a detailné vysvetlenie procesov a tém. V prílohách nájdete vzory manažérskych dokumentov detailné popisy rolí PRINCE2®. Súčasné vydanie knihy je aktualizované a má zapracované úpravy, ktoré sa realizovali v roku 2017, kedy vznikla 6. verzia oficiálneho manuálu.

Autor - Colin Bentley

Je autorom väčšiny kníh o PRINCE2®. Jeho knihy sa už niekoľko rokov používajú ako výkladové texty k danej metodológii a sú uznávané a vysoko preferované. Colin má dlhoročné skúsenosti a vedomosti z danej oblasti, ktoré využíva pri písaní kníh o projektovom riadení a o PRINCE2®. Od roku 1966 pracoval ako projektový manažér a riadil projekty rôznych veľkostí a v rôznych krajinách. Od roku 1975 pracoval pre PRINCE2®, PRINCE a jeho predchodcu PROMPTII.


Colin Bentley napísal počiatočné verzie manuálu pre PRINCE2® a bol pre OGC hlavným reprezentantom a skúseným poradcom pre verziu 2009 manuálu PRINCE2®. Predtým ako v roku 2008 odišiel do dôchodku, pracoval pre APM Group ako hlavný skúšajúci a vytvoril pre APM Group a OGC systém budovania skúšobných materiálov pre PRINCE2. Vyšlo mu vyše 20 kníh, stále pracuje ako školiteľ PRINCE2 kurzov a konzultant pre riadenie projektov pre Londýnsku burzu, Microsoft Europe, Tesco Stores, Commercia Union a BBC.

Ukážka knihy a obsahu

Čo je PRINCE2?

Metodika PRINCE2 vychádza z európskeho prostredia (na rozdiel od mnohých konkurenčných ponúk, ktoré majú korene v USA), a tak je veľmi blízka nášmu zmýšľaniu. Keď sa ju študenti učia, tak si často hovoria, že veci vlastne riešia podobne, len si to neuvedomujú. Metodika PRINCE2 neobsahuje nič, čo by bolo proti "zdravému rozumu" alebo logike. Jej prínos je hlavne v tom, že nám dáva návod, ako máme projekty riadiť, aby sme na nič nezabudli a zároveň nám dáva veľký priestor na realizáciu vlastných prístupov.

PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation je základná úroveň certifikácie. Je to celosvetovo najrozšírenejšia metóda projektového riadenia. Školenie sa môže realizovať prezenčne, online alebo formou e-learningu.

PRINCE2 Practitioner

PRINCE2 Practitioner je druhou úrovňou certifikácie. Certifikačná skúška je náročnejšia realizuje sa buď v češtine vo verzii 5 alebo v angličtine vo verzii 6.

Pri kúpe knihy dostávate nasledovné bonusy

  • zľavu na školenia
  • šablóny manažérskych dokumentov
  • prístup k videoškoleniam

Pre získanie bonusu nás kontaktujte na skolenie@prince-2.sk alebo telefonicky na 0915 890 650

Objednávka učebnice


Základné údaje

Fakturačné údaje


KONTAKT

+421 915 890 650

+421 905 488 733

skolenie@prince-2.sk

INBOX SK s.r.o

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 44 813 295

DIČ: 2022842657

IČ DPH: SK2022842657

PRINCE2®is a registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. | The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS limited. All rights reserved.